Dravci - přirození nepřátelé holubů

1. Popis a pricip funkce dravců

Princip ochrany určitého území proti holubům, spočívá v přirozené struktuře potravního řetězce. Dravci - predátoři loví slabší jedince. Mezi nejčastěji používané dravce patří poštolka, raroh, jestřáb a sokol. Výsledkem vysazení dravců není ochrana jednotlivých budov, ale pouze snížení nebo udržení stejného počtu holubů v dané lokalitě.

Typy chráněných ploch :Ochrana celé lokality kolem hnízdiště


2. Výhody dravců


3. Nevýhody dravců

4. Správný postup při chovu dravců v měststkých aglomeracích

  1. Je vhodné dravce vysazovat po párech, které mohou zvyšovat jejich počet a zvýšit účinnost.
  2. Na dobře chráněném místě nejen před přirozenými nepřáteli ale i před lidmi zřídit vhodné hnízdiště.
  3. Hnízdiště by měl navrhnout zkušený ornitolog
  4. O dravce by se mělo celoročně pečovat zkušeným ornitologem a veterinářem

5. Kontrola cenové nabídky dodavatele

Dodavatel by měl ručit za to, že ptáci jsou zdraví. Jinak nelze nic zkontrolovat. Je to loterie. Rozhodně nedejte na tvrzení, že po vysazení dravců můžete problém s holuby nadobro vyškrtnout z programu městské rady. Není to pravda, vždy budete muset použít pro konkrétní budovy vhodné zábrany proti usedání holubů a jiného ptactva.