hrotové zábrany proti holubům, jiřičkám,vlaštovkám a rackům

1. Popis a pricip hrotového systému proti ptactvu

mezi nejčastěji používané zábrany proti usedání holubů se používájí hrotové systémy jejichž princip spočívá v zabránění usednutí holuba na ošetřené místo.

Typy chráněných ploch : římsy, ostré hrany, okraje střech, fasádní prvky, parapety oken, sochy .......


2. Výhody hrotového systému proti ptactvu


3. Nevýhody hrotového systému proti ptactvu

4. Správná instalace hrotového systému proti ptactvu - technologický postup

  1. Ošetřené plochy je třeba řádně očistit od prachu a mastnoty
  2. Sytém se lepí pomocí silikonových nebo akrylátových neutrálních a trasparentní tmelů po celé délce pásku
  3. Systém se instaluje co nejblíže k okraji chráněné plochy
  4. Mezi pásky by měly zůstat mezery do 5 mm aby mohla odtékat voda z plochy za páskem
  5. Hroty by měly pokrývat celou chráněnou plochu při represivním ošetření a okraj ploch při preventivním ošetření (viz zatížené ploch)

Hodnocení kvality hrotového systému

5. Kontrola cenové nabídky dodavatele

Různí dodavatelé vám mohou na stejnou poptávku nabídnout různé návrhy ošetření. Jako první je důležité vyčíst z nabídky jak bylo ošetření navrženo (represivní nebo preventivní). Je rozdíl v účinnosti a v ceně, pokud někdo ošetří celou plochu a nebo jenom její okraj.


6. Standardní poptávka