Odchyt holubů - regulace počtu ptáků v dané lokalitě

1. Popis a pricip regulace počtu holubů

princip této metody spočívá v nalákání většího množství holubů na jedno místo a jejich vhodné pochytání a usmrcení. Tím dojde k poklesu množství holubů v dané lokalitě a zároveň se tím sníží zatížení jednotlivých budov.

Typy chráněných ploch : Příslušná lokalita odchytu a její nejbližší okolí


2. Výhody regulace počtu holubů


3. Nevýhody regulace počtu holubů

4. Správná instalace repelentního tmelu proti holubům - technologický postup

  1. Na vytipovaném místě - zpravidla centrální náměstí dané lokality se rozsype krmení pro holuby
  2. Jakmile se holubi shromáždí a začnou sezobávat krmení pomocí vystřelovacího zařízení sa rozprostře na hejno ptáku chytací síť.
  3. Holubi se humánně usmrtí
  4. Mrtví holubi se odvezou do kafilérie k bezpečné likvidaci

5. Kontrola cenové nabídky dodavatele

Cenová nabídka předem neůže stanovit přesný počet holubů a proto by se měla dohodnout cena paušálně za zásah a počet odchycených, odborně usmrcených a zlikvidovaných holubů.