Síťové zábrany proti holubům a ochranné síťové systémy proti ostatnímu ptactvu

1. Popis a pricip síťového systému proti ptactvu

Do chráněné prostoru se napne síť, která zabrání vletu ptáků.

Typy chráněných ploch : Světlíky, lodžie, balkóny, ochozy věží .......


2. Výhody síťového systému proti ptactvu


3. Nevýhody síťového systému proti ptactvu

Hodnocení kvality síťového systému

4. Správná instalace síťového systému proti ptactvu - technologický postup

  1. Kolem chráněné plochy se napne ocelové lanko do vhodně zvolených kotev (vytvoříme pružný rám).
  2. Kotvy by měly být zvoleny dle druhu podkladu a měli by být pevně uchyceny v podkladu (hmoždinky, nýty, šrouby, chemická malta)
  3. Po obvodu by mělo být dostatečné množství kotev aby se dala síť správně vypnout a aby byla spolehlivě ukotvená cca každých 40÷ 50 cm
  4. K pružnému lankovému rámu se síť připne pomocí sponek nebo plastových pásků a to nejméně kažých 10 cm nebo každé 2 ÷ 3 oko dle velikosti ok sítě
  5. Síť by měla být rovnoměrně vypnutá v rámu a neměla by se výrazně deformovat krajní oka sítě a lanko rámu

5. Kontrola cenové nabídky dodavatele