Repelentní tmel proti usedání holubům

1. Popis a pricip funkce repelentního tmelu

Repelentní tmel bránící usedání holubů na fasády objektů, je mechanická zábrana. Repelentní tmel neuvolňuje žádný nepříjemný pach, který by ptáky odpuzoval. Princip fungování tmelu spočívá v tom, že holub nemá rád měkký podklad a v pružném tmelu se cítí nejistý. Tmel je dodávaný v kartuši 330mml a aplikuje se pomocí vytlačovací pistole. tak, že se maximálně 2cm od okraje chráněné plochy vytvoří proužek tmelu o průměru cca 8mm. Po aplikaci tmelu je nutné je přetřít měkkým lakem aby nedošlo k přilepení peří ptáků.

Typy chráněných ploch : římsy, okraje střech, fasádní prvky, vodorovné prvky nosných konstrukcí


2. Výhody repelentního tmelu


3. Nevýhody repelentního tmelu

4. Správná instalace repelentního tmelu proti holubům - technologický postup

  1. Ošetřený povrch musí být čistý a suchý
  2. Odřízneme špičku karuše, tak aby bylo možné vytlačit proužek tmelu o průměru cca 8mm.
  3. Tmel se nanese na okraj ošetřené plochy maximálně však 2 cm od okraje.
  4. Pokud je plocha širší, pak se na plochu nanese více prožků, vždy ve vzdálenosti max 10cm
  5. Proužek tmelu přetřeme měkkým uzavíracím lakem (sealing fluid), aby nedocházelo k přilepení křídel holubů. Jedna plechovka 0,5l je minimálně pro 30m (10ks kartuší)

5. Kontrola cenové nabídky dodavatele

Z jedné kartuše dle doporučení výrobce je možné udělat proužek o délce cca 3m. Ne zřídka se stává, že firma nabízející tento druh zábrany ošetří jedním balením i dvojnásobnou délku. Pokud se rozhodnete nechat si ošetřit váš objekt repelentním tmelem, pak si zkontrolujte nabídku, zda-li odpovídá počet balení třetině ošetřené délky. Pokud v nabídce není tento počet uveden, pak si jej nechte písemně potvrdit (požadujte aby byl uveden v nabídce)a po instalaci zkontrolujte počet použitých kartuší a plechovek uzavíracího laku. Při porovnání nabídek vždy kontrolujte počty kartuší a pokud ne, pak vás dodavatel šidí a nekale konkuruje firmám, které striktně dodržují technologické postupy.