Rotační drátová zábrana - pavouk

1. Popis a pricip funkce rotační drátové zábrany.

Rotační zábrana patří spíše do kategorie plašících zařízení, ale má velmi vysoký a dlouhodobý účinek. Na otočném držáku jsou upevněny dlouhé dráty a tvoří jakoby deštník o průměru 1,25m nabo 2,5m. Na konci drátů jsou závaží a již při slabém vánku se dráty pootáčí a pohupují. Plaší tak spolehlivě holuby v celé ploše kruhu a jeho blízkém okolí. Sytém je bezúdržbový a mádlouhou životnost. Rotační část se dá lehce demontovat a pak je chráněná plocha snadno přístupná.

Typy chráněných ploch :Stříšky vzduchotechniky, výměmíky klimatizace, pouliční lampy, vrcholy kulovitých střech....


2. Výhody rotačního systému - pavouk


3. Nevýhody repelentního tmelu

4. Správná instalace repelentního tmelu proti holubům - technologický postup

  1. K podkladu připevníme základnu držáku - lepením nebo přišroubováním, přinýtování atp.
  2. Upevní rotační držák do základny a vyrovnáme dráty tak aby se rovnoměrně rozprostřeli do kruhu a nedotýkali se chráněné plochy
  3. Vyzkoušíme. zd-li se může systém volně otáčet kolem své osy a nikde se nezarazí.
  4. Každý rok by se měl systém zkontrolovat a vyladit pokud dojde k nějakému poškození vlivem silného větru nebo pádem předmětu či šlápnutí nějakého nešiky na systém

5. Kontrola cenové nabídky dodavatele

Systém funguje celkem spolehlivě a není třeba se obávat nějakých poruch. Je třeba v nabídce definovat jaká plocha má být bezpečně ochráněna a to potom pravidelně kontrolovat.